İDEBİR'in Misyonu - Vizyonu

MİSYONUMUZ


İnsan Varlığı’nın yaşatılması, gelişimi, düşünce ve inanç sahibi olup bunları özgür, adil ve sağlıklı çevrelerde paylaşıp yaşayabilmesi adına; yapılması gereken ve vicdanlarda değer ifade eden her türlü düşünce, eğitim ve eylemi hayata geçirmek, daha nitelikli insan ve insani değerlere sahip bir toplum oluşumuna katkı sağlanmaktır.

Kısaca; insanlık için insanın olduğu her yerde İDEBİR.

 

VİZYONUMUZ


Derneğimizin kuruluş aşamasında birbirine yakın çevre ve dünya görüşünden insanların bir araya gelmesini tabii karşılamak gerekir.

Ancak ilerleyen süreçte her düşünce ve inanç yapısından ve farklı coğrafyadan insanlığa ait problemleri dert edinen, vicdan sahiplerine kapımızı açık tutuyoruz. Bu çatı altında siyasi bir güç veya ekonomik bir rant olmayacak.

Kazanç getiren faaliyetlerden ve masraflı organizasyonlardan uzak duracağız.

Üyelerimiz arasında eğitim, meslek ve yöre ayırımı olmayacağı gibi, eski-yeni ayırımı da yapmayacağız.

Ancak insani değerleri birleştirme ve yükseltmeyi hedefleyen bir ekip olarak; her türlü ırkçı, dinsel ve yöresel fanatiklikten uzak duracak, terör başta olmak üzere her türlü kuvvet ve baskı unsuruyla hareket edenlere prim vermeyeceğiz.

Yeni üye kabulünde, faaliyetlerimizin içeriği ve konuşmacı seçiminde bu hassasiyetlerimizi kırmızı çizgilerimiz sayacak, ancak genel kabul görmese de iyi niyetli, aykırı veya muhalif düşünce sahipleriyle birlikte konuşmaktan çekinmeyeceğiz.

Devleti kutsayan baskıcı anlayışın aksine bireyi esas alan, özgürlüklerin önündeki engelleri kaldıran yeni bir Anayasa yapım sürecini destekleyecek ve katkı sunmaya çalışacağız.

Ağacı değerli kılan, meyvesi; insanı değerli kılan, eseridir. Bir eser ortaya koymak için hepimize gerekli olan, düşünce ve teşebbüs hürriyetidir. Her insanda, farklı şiddette de olsa, inanma, neslini devam ettirme, inandığı gibi yaşama, inancını yayma veya paylaşma, iletişim kurma arzusu vardır. Bu arzuların gerçekleşmesi özgür olmayı gerektirir.

Hepimiz dünya gemisinde yaşıyoruz. Herkes iyi bir eğitimden, güvenilir sağlık hizmetlerinden, temiz çevreden yararlanma hakkına sahiptir. Dayanışma ve güven içinde olma, düşünme, üreme; temel haklardandır. Bu haklardan, birilerinin, diğerine göre fazla yararlanması veya birilerinin diğerlerini bu haklardan yoksun bırakması bu geminin yaralanması, su alması demektir. Haklar eşit olarak dağıtılır, kaynaklar adaletli şekilde paylaşılırsa huzur artar, sevinçler çoğalır, sıkıtılar azalır.

Temel insan haklarından yoksun kalanlara haklarını öğretmek ve iade etmek, insan olmanın onurunu yaşatmak, “hayırda yarışanlar”ın görevidir.

Karanlıklara küfretmek yerine, onu aydınlatacak mum yakmak da insan olmanın gereği.

ETKİNLİK TAKVİMİ
Neo Web Tasarım
© 2018
İDEBİR