İDEBİR'İN Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri

İDEBİR’İN KISA VADELİ HEDEFLERİ


Nitelikli, fikir üretme ve temsil kabiliyeti yüksek bir Yönetim Kurulu oluşturmak.

Şehir merkezinde Dernek merkezi oluşturmak, bu merkezi çok amaçlı kullanım için tefriş etmek.

Üye sayısını Dernek Faaliyetlerine etkin katılım sağlayacak ve asgari finans ihtiyaçlarını sağlayacak seviyeye çıkarmak.

Sanal medyayı etkin kullanmak için dolu ve yenilenen bir web sitesi oluşturmak, Yükselen Kocaeli isimli internet gazetesi yayınlamak.

Yönetim kurulu toplantılarını ve üyelerle toplu etkinlikleri nitelikli ve devamlı hale getirmek.

Üyelere yönelik ve kamu oyuna açık haftalık aylık periyotlarla insanî değerleri anlama ve geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlemek

Gündüz vakitlerinde Dernek merkezinde kadınların ve gençlerin eğitimine yönelik programlar düzenlemek.

 

İDEBİR’İN ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLERİ


Üyeleri arasında güçlü bir güven bağı oluşturmak,

Yerelde ve genelde insan hakları konusunda entelektüel düzeyde açılımlar sağlamak,

Bilinmeyen haklarımızı bilinir hale getirmek,

İnsan haklarının ihlalini gördüğü her platformda başkalarının haklarına zarar vermeyecek, düzeyli tepkiler vermek,

İnsan haklarıyla ilgili yerel ve ulusal düzeyde, görsel veya sanal medyada yazılar neşretmek,

İnsan hakları bağlamında emek sarf eden, insanlığa kendini adayan insanları bulmak, motive etmek ve üst düzeyde ödüllendirmek.

Özellikle sosyal bilimler alanında konferanslar, sempozyumlar, açıkoturumlar, paneller düzenlemek,

İdeallerimizi paylaşan ülkemiz genelendeki kişi ve kurumlarla temas kurmak,

Diğer il ve ilçelerimizde şubeler açmak.

Özgün düşüncenin önündeki engelleri kaldırmak ve ifade imkanları tanımak,

Doğru fikirlerin oluşması ve yaygınlaştırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaktır.

ETKİNLİK TAKVİMİ
Neo Web Tasarım
© 2018
İDEBİR