İDEBİR Neden Kuruldu?

Irk, din, dil, coğrafya ayırımı yapmaksızın, kazanılması elimizde olmayan vasıflarımızı üstünlük gerekçesi yapmadan insanlık ortak paydasında, Yunus Emre’nin dediği gibi “Yaratılanı severiz yaratandan ötürü.” felsefesiyle, her zaman ve mekânda insanlık adına geçerli değer ve ilkeleri bulmak, anlamak, yaşamak ve yaşatmak amacıyla İDEBİR çatısı altında toplanmış bulunuyoruz.

İDEBİR çatısı altında her meslek grubundan üyemiz olup, yönetime de bu çeşitliliği yansıtmaya çalıştık. Amacımız, iş adamından, işçisine, yöneticisinden, memuruna, serbest meslek erbabından, emeklisine toplumun her kesiminden vicdan sahibi insanı bir araya getirip insanlık adına düşünce ve fikir oluşturup toplumun ortak dertlerine hayatın içinden ve değerlerimizi koruyarak çözüm üretmektir.

İDEBİR, duyarlı insanların sesidir. İDEBİR, benim insanlık adına söyleyecek sözüm, üretilecek değerim var, diyenlerin çatısıdır. İDEBİR, fıtratında var olduğu halde değerlerinden koparılan insanlara kendisini iade etme yoludur. İDEBİR, insanlığın yükseltilmesi için değer üretenlerin taltif edildiği, insanı küçültenlerin kınanacağı bir organizasyondur.

İDEBİR; benim de insanlık adına fikrim var, fikrimi tartmak istiyorum, diyenlerin arenası, duyduğu yaşama sevincini paylaşmak isteyenlerin bahçesi, sistem bataklığında boğulanların berrak pınarı, denize düşenlerin can simidi, hem dünyada hem ölüm sonrasında yaşamak ve yaşatmak inancıyla nefes alanların bereketli toprağı olacak.
 
İDEBİR olarak, bireyi geliştirmek, özgürlükçü yasalar çerçevesinde fikir, ifade, inanç özgürlüğünü sağlamak, tercihlere saygı duymayı yaşamsal kural haline getirmek istiyoruz. İlke olarak ileri yaşam düzeyini benimsiyoruz. İnsani standartları yükselten evrensel hukuk kurallarının tüm hayatımızda tatbik kabiliyeti bulmasını, özelde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ekleri ve protokollerinde ifadesini bulan, ayrıca Venedik Kriterlerinde, Adalet Divanı Kararları’nda hatta Veda Hutbesi’nde vurgusu yapılan bir özgürlükler ve haklar dünyasının mimarlığını yapmak istiyoruz.

Dernekler, demokratikleşmenin, sivilleşmenin, özgür iradenin fotoğrafıdır. Amerika’da bir kişi ortalama yedi derneğe üyeyken bizde belki yedi kişi bir derneğe üye durumunda. Derneğe üye olmaktan, buralarda görev almaktan kaçınmamak gerekir. Dernekler, bir bakıma kişinin kendisini ifade etme, özgüven kazanma ortamlarıdır.

İnsanlık adına duyarlıysanız, “adam sen de” demek yerine “adam ben de” diyorsanız derneğimize üye olunuz, zihni katkıda bulununuz. Kentimiz Kocaeli, hemşeri dernekleri açısından bir hayli zengin. İstiyoruz ki, bu zenginlik düşünce hayatımıza da yansısın, yaşadığımız bu kent ulusal ve uluslar arası düzeyde sivilleşmenin merkezi olsun.

Sizler ve bizler, birbirimizin düşüncelerini açıklamaya destek olabiliriz. Sağlanacak barış ve anlaşma ortamında önyargılar aşılır, yıkılır, birbirimize daha çok yakınlaşırız.

Merkezinde insanın bulunduğu her faklılık, bir zenginliktir. Öldürmek için değil, yaşatmak için varsanız, biz buradayız.

Yunus ne güzel söylemiş: “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.”

ETKİNLİK TAKVİMİ
Neo Web Tasarım
© 2018
İDEBİR