İyi İnsan Olabilmek ve Öyle Kalabilmek…


Özgür düşünce ve salih ve amel ile yazmaya başladığımda amacım iyi insana ulaşabilmekti.

Bu yazımda iyi insanın ne olduğu, nasıl oluşup bozulmadan kalabileceği ve bunun hayatımıza etkileri üzerine düşüncelerimi paylaşıp bu faslı bağlıyayım istiyorum.

Önceden okuyup adam olmak idealimiz vardı. Ancak fıkralarla ve yaşayarak gördük ki okumak cehaleti giderse de eşeklik baki kalabiliyor.

Cahillerin bilinçsizce işledikleri suçları veya haksızlıkları, okumuşlar profesyonelce ve organize yapabiliyor.

Adamlık kültürümüzde genel bir tabir olsa da özelde kadınları dışlayıcı bir vurgusu da var. Aileyi yönlendirip, çocuklara şekil veren asli unsur kadın ama en fazla şiddete uğrayan ve mağdur olan da kadınlar.

Öyleyse doğru kavram insan olmak…!

Kutsal kitabımızın hitabında olduğu gibi ;dil, din, renk, cinsiyet ayrımı yapmadan Ey insanlar diye hitap etmek, yaratılanı yaratandan ötürü eşit ve değerli görmek…

Aslında hepimiz doğuştan masum, fıtrat üzerine iyi insanlar olarak dünyaya geliyoruz.

Bakın bir bebeğin gülüşünde, ağlayışında, din, dil, cinsiyet ayrımı çağrıştıran bir farklılık giremezsiniz. Hepsi sevimli ve masumdur.

Ancak insan içinde bulunduğu çevrenin etkisiyle gelişip şekil aldıkça herkesten farklı bir birey ve insan olur.

Bu süreçte inançları, duyguları, davranış kalıpları oluşur ve ergenlikten sonra bunları çevresiyle paylaşmaya başlar.

Olumlu, olumsuz düşünce ve eylemlerini ortaya koydukça kişilik kazanır ve bir süre sonra becerileri ve insanlığı ile iyi-kötü tanımlamalarına tabi tutulur.

İşte bu süreçte bireyin iyi bir memur, çiftçi, sporcu, işçi, yönetici gibi anılmasının nihayetinde iyi bir insan olarak tanımlanması çok önemlidir.

Bu nokta yakalandığında insan eşrefi mahlûkat olmanın gereğini yerine getirmiş, kendisine verilen akıl ve vicdan nimetini doğru kullanmış olur.

İyi insanın yetişmesinde aile, çevre ve eğitim sistemi ile toplumda kabul gören değerler sistemi etkili olmaktır.

İyi insan düşünce ve eylemleriyle arkasından inancını paylaşmayanlar ve ötekiler tarafından da takdir edilen, dostluğundan hoşnut olunan, girdiği çevreye artı değer katan, gücü ve hayatı bitip musalla taşına yatırıldığında arkasından bakanların ‘’İyi İnsandı Allah rahmet eylesin’’ diyebildiği insandır.

İşinin ve konumunun gereğini yerine getirmeyen, çevreden, hayvana ve insanlara saygı duymayan onların geleceği için kaygı duymayan insan şeklen dindar olsa da iyi insan olamaz.

İyi insan önce kendisiyle, sonra çevresi ve dünya ile barışık olan, iyilik yapmayı enayilik saymayan, vicdanın kabul etmediği her türlü fenalığı ve adaletsizliği  yaptığında yaratıcının gördüğüne inanan insandır.

Böyle bir insan şeklen dindar olmadan iyi insan olabilir, ama birçok dindar geçinen kişinin iyi insan olmadıklarını en yakınlarından teyit edebilirsiniz.

Bizim için yeryüzünde önemli ve gerekli olan, iyi insanların sayısını arttırmaktır. İnsanların dil, renk ve cinsiyet ayrımını değiştirmeyeceğimize ve hepsini aynı inançla toplayamayacağımıza göre, ,yapılması gereken her insanın ve toplumun vicdanında kabul görecek, birbirine faydalı olacak insani değerleri sahiplenmek, geliştirmek ve iyi insanların sayısının çoğaltmaktır.

Tarihte büyük acılar yaşanmasına sebep olan hırslı ve acımasız yöneticilerin makul değer ve hassasiyetlere sahip olduğunu bir düşünelim…! Kaç milyon insanın hayatı kurtulur, kaç savaş başlamadan biterdi…?

İyi insan yetiştirmede bir temel sıkıntı da iyi insan kalabilmek…

Fıtraten iyi olarak yaratılan ve  çocuklukta masum olan insanın önemli bir kısmı gençlikte idealist ve fedakâr olur.

Ancak yaş ilerleyip ekonomi  ve yönetim gücü elde edildikçe özellikle güçle orantılı olarak bozulmalar başlar.

Kibir ve  gurur ve elde olanı korumanın ötesinde sürekli arttırma hırsı…

Nefis veya ego, sulak arazi gibi zemini buldukça büyür, gelişir ve hem o insanın hem de çevresinin başına bela olur.

Bu azgınlığı bireysel planda vicdan ve inanç ile, toplumsal planda hukuk ve demokrasi ile frenlemek ve terbiye etmek gerekir. Tabi tuzda kokmamışsa…!


Saygılarımla.
Nazır ESİRCİ
Yönetim Kurulu Başkanı

ETKİNLİK TAKVİMİ
Neo Web Tasarım
© 2018
İDEBİR