Rıdvan ÇELİKÖZ - Genel Hatlarıyla Yahudi Tarihi

Genel Hatlarıyla Yahudi Tarihi

Girişte; 4000 yıldan fazla bir tarihin bir sunuma sıkıştırmanın zorlukları Günümüzden tarihe bakmak yerine olayları kendi tarihsel bağlamında anlamanın doğru olacağı vurgulandı. Sunumun Tevrât’ı ve Yahudi kaynaklarına merkeze aldığı belirtildi. İbrani, İsrail, Musevi ve Yahudi kavramları izah edildi. Musevilerin üç büyük atası İbrahim(a), İshak(a), Yakub(a)’ın eşleri ve oğlulları üzerinde duruldu. İsrail oğullarının Yakub(a) oğulları olduğu, bunlardan Yusuf(a), Levi, Yahuda nın altı çizildi.

Kenan’dan Mısır’a giriş Yusuf(a) orada yerleşmesi, Yakub(İsrail) oğullarının Mısır’a gelişi. Tevrât’ı Tekvin Kitabından örneklendirildi. Vaad edilen topraklar üzerinde duruldu. Yusuf(a) ölümü ve Levililerin Kohen görevlerine getirilmesi ile on olan İsrail kabilelerinin tekrar Yusuf(a) iki oğlunun İsrail oğullarına dahil edilmesi ile on ikiye çıktığı, daha sonra Musa(a) geçilerek Çıkış bahsi ve İsrailoğullarının tekrar Kenan’a dönmeleri, birleşik krallığı kurmaları, Süleyman(a) yaptırdığı mabed anlatıldı. Döneme ait semboller ve uygulamalara değinildi.

Süleyman(a)’dan sonra krallığın ikiye bölündüğü kuzeyde İsrail krallığı, Güneyde Yahuda krallığının oluştuğu, asur istilasıyla güney İsrail krallığının yıkıldığı, on kabilenin kayıp olduğu, daha sonra Yahuda Krallığının ve mabedin yıkıldığı, Yahuda krallığındaki yahuda’ya mensup anlamında Yahudilerin Babil’e sürgün edildiği, pres kralı Cryus Yahudilerin tekrar İsrail ülkesine geri dönmelerini sağladığı, mabedi yapmaları için finans sağladığı anlatıldı. Mabedin ve Kudüs’ün isimleri üzerinde duruldu.  Yunan ve Roma istilaları, İsa(a) döneminde Yahudi mezhebleri anlatıldı.

İsa(a)’dan sonra başlayan isyan ve Kudüs’ün yıkılışı ve Yahudilerin ikinci sürgünü, sürgün sonrası yayılmaları, hicaz’da Yahudi yerleşimleri, Medine’de üç kabile, Yahudi hazar devleti, Avrupa’da Yahudiler, Sebatay Sevi, Theodor Herzl, 1948 sonrası İsrailin Topraklarını genişletmesi ve tekrar özetle program sonlandırıldı.

Rıdvan Çeliköz

11.10.2017

ETKİNLİK TAKVİMİ
Neo Web Tasarım
© 2018
İDEBİR